سلام، خوش آمدید به

صنام کلینیک

درباره ما

خلاصه‌ای از کار ما بخوانید


تمایل به زیبایی از گذشته های دور همواره همراه بشر بوده است و انسان موجودی زیبا دوست می باشد وجراحی زیبایی یکی از آخرین دستاوردهای بشر برای خلق زیبایی می باشد که برای تغییر دادن ظاهر بدن، در غیاب بیماری، آسیب و جراحت یا بدشکلی های مادرزادی و ارثی می تواند عاملی برای بهبود کیفیت زندگی باشد به طور کلی منظور از جراحی زیبایی، جراحیهایی است که بدون ضرورت طبی خاص و صرفاًبه منظور زیبایی انجام میشوند امروزه ظاهر بدن در نحوه شکل گیری روابط اجتماعی انسانها نقش مهمی پیدا کرده و افراد در تلاش هستند تا شخصیتی سرزنش ناپذیر و متناسب با ارزشهای اجتماعی روز داشته باشند بنابراین تقاضا برای جراحی زیبایی در دنیا با رشد فراینده ای همراه بوده است، به طوری که درسال 2017 در آمریکا تعداد افرادی که تحت عمل جراحی زیبایی قرار گرفتند، حدود5/17 میلیون نفربوده است که درمقایسه با سال 2000حدود 137درصد افزایش نشان می دهد. همسو با سراسر دنیا، در کشورهایی آسیایی و بخصوص در بین جوانان گرایش به جراحی زیبایی در سالهای اخیر بسیار قابل توجه بوده استبرای مثال در کره از هر 10 زن بالای 18 سال 8 نفر برای جرای زیبایی احساس نیاز کردند. طبق گزارش های موجود کشور ایران از نظر نسبت اعمال جراحی زیبایی انجام شده به کل جمعیت در رتبه های اول جهان قرار دارد و این آمار رو به افزایش است. افزایش میزان اعمال جراحی زیبایی را میتوان به عواملی همچون افزایش اهمیت ظاهر فیزیکی در جوامع معاصر، هزینه های پایین تر روشها، و افزایش آگاهی عمومی از جراحی زیبایی از طریق رسانه ها،نسبت داد.. مطالعات قبلی به عوامل فردی همچون سن، سطح تحصیلات، تحصیلات والدین، وضع اقتصادی اجتماعی به عنوان عوامل موثر در انجام جراحی زیبایی اشاره کرده اند . امروزه با افزایش میزان جراحی زیبایی، برخی محققان به دنبال فهم عوامل روانشناختی هستند که بر برخی افراد برای انجام جراحی زیبایی تأثیر می گذارد. تحقیقات گذشته نشان داده است که بین توجه به جراحی زیبایی و جذابیت فیزیکی و تصویر بدنی منفی رابطه وجود دارد. علاوه بر این عواملی همچون استرس و اضطراب، عزت نفس پایین،نارضایتی از بدن، نگرش مثبت نسبت به جراحی زیبایی،و افسردگی را بعنوان متغیرهای موثر بر جراحی زیبایی نام برده اند. بر اساس شواهد موجودیکی از دلایل افزایش انگیزه جراحی، عمدتاً بدلیل نگرش مثبت نسبت به اعمال جراحی بعنوان ابزاري براي بهبود ظاهر بوده است. نگرشها عوامل شناختی، عاطفی و رفتاری هستند که دیدگاه فرد را به سمت یک رفتار خاص مطلوب یا نامطلوب می کند. نگرش نسبت به جراحی زیبایی در فرهنگهای مختلف متفاوت است و به ادراک کلی افراد در مورد پذیرش یا تایید جراحی زیبایی اشاره داردکلینیک صنام ، هاست سی پنل المان

تماس با ما

از طریق پل‌های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشد

آدرس

کرمان تقاطع بلوار قدس و بزرگراه امام جنب مدرسه المهدی

آدرس

کرمان تقاطع بلوار قدس و بزرگراه امام جنب مدرسه المهدی