تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس
تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس چرا وچگونه ؟

این روزها برای جوان تر شدن روش های مختلفی وجود دارد، که ازجمله انها تزریق بوتاکس است. سم بوتولینوم یا همان بوتاکس ،در مقادیر محدود برای درمان انقباضات غیر قابل کنترل به کار می رود .این سم با جلوگیری از انتقال استیل کولین از عصب به عضله و فلج کردن عضلات، باعث صاف شدن چین و چروکها و کاهش خطوط بین ابروها و دورچشم می شود.تاثیر تزریق بوتاکس بعد از دو تا هفت روز دیده می شود. حداکثر تاثیر ان بین یک تا دوهفته دیده می شود و اثر ان حدود 3 الی 4 ماه می ماند.