جنبه های روانی طاسی

جنبه های روانی طاسی
جنبه های روانی طاسی

 

جنبه های روانی طاسی -  مروری بر مقالات

طاسی مردانه (هورمونی )یکی از مشکلات شایع در درماتولوژی می باشد که تاثیرات روانشناختی بسیاری دارد. در مطالعات انجام شده ،شواهد علمی بسیاری دال بر اثرات ریزش موی هورمونی بر فرآیند های اجتماعی و عملکرد روحی و روانی افراد ،یافت شده است.بهمین ترتیب اثرات درمان طاسی بر عملکرد روحی و روانی اشخاص  بخوبی مشاهده شده است .مطالعات تایید می کنند که ریزش مواثرات منفی ، اما موثر و مشهودی بر درک اجتماعی افراد دارد .مهمتر آنکه مشاهده شده ،طاسی اندروژنیک بطور متوسط باعث استرس و شرایط پر فشاری روی تصویر ذهنی افراد از بدن خود دارد.

اثرات زیان آور بر اعتماد به نفس ،حقیقت انکار ناپذیری است که بوضوح در خانم ها ، بیش از آقایان دیده می شود. حتی پس از درمان با بایو فایبر نیز ، بهبود در اعتماد بنفس در خانمها بیش از آقایان است. عوامل متعددی برای ریزش مو وجود دارند. اما بعضی از درمان های طبی مثل ماینوکسیدیل و فیناستراید می توانند کارایی مناسبی جهت بهبود ی در وضعیت روحی و روانی داشته باشند. یک مدل مفهومی می تواند اثرات روانشناختی ریزش مو و درمان آن را بخوبی  توضیح دهد.  در این راستا ،استراتژی مدیریت بالینی و روانشناختی این بیماران مورد توجه است ،که در این راستا بایو فایبر می تواند جایگاه خاص خود را داشته باشد .