مزوتراپی چیست

مزوتراپی چیست
مزوتراپی چیست

مزوتراپی

بطور کلی مزوتراپی یک تکنیک در مانی است که مشکلات موضعی را،بدون درگیر کردن کل بدن ،بصورت موضعی درمان میکند.به این ترتیب که داروها به جای مصرف خوراکی یا تزریقی (عضلانی یا وریدی )در حجم های بسیار کم ولی تعداد زیاد ،در لایه های مختلف پوست موضع درمان تزریق میشوند.به همین دلیل گاهی به مزوتراپی  اینترادرماتراپی نیز می گویند.این تکنیک از تزریقات مکرر مقادیر جزیی دارو در لایه های مختلف پوست برای دسترسی به نتایج درمانی مورد نظر بهره می برد. این تکنیک سابقه ای 50 ساله در پزشکی دارد ولی در دهه اخیر ،گسترش روز افزونی ،به ویژه در درمانهای پوست و زیبایی،داشته است .

بطور مثال فرض کنید برای تقویت فولیکولهای موی سر بیمار،یک آمپول یا یک قرص 300 میلی گرمی از یک دارو را بصورت خوراکی یا تزریقی برای بیمار تجویزمی کنید.

این دارو وارد سیستم گردش خون می شود و از همه بافت ها و اعضا بدن نظیر کلیه و کبد نیز عبور می کند و بعنوان یک ماده شیمیایی بر روی همه بافت ها و اعضا بدن تاثیر میگذاردودر نهایت بخش ناچیزی از آن به فولیکولهای موی سر دسترسی پیدا کرده و تاثیر می گذاردو بطور حتم روی فولیکولهای موی قسمت های دیگر بدن ،که قصد  تقویت آنها را ندارید، نیز تاثیر می گذارد.

تکنیک مزوتراپی که توسط کلینیک زیبایی صنم انجام میشود ،پیشنهاد می کند همان آمپول را با میزان بسیار کمتر مثلا 10 میلی گرم (یک سی ام دوز قبلی )بطور مستقیم در کنار فولیکولهای موی موضع مورد نظر تزریق کنید.بدین ترتیب که آمپول ده میلی گرمی را بطور مثال در صد قسمت یک دهم میلی گرمی ،در صد نقطه از پوست سر ،در عمق سه میلیمتری (کنار فولیکولهای مو)تزریق کنید تا هم مقدار بیشتریاز دارو به فولیکولهای مورد نظر شما تحویل شود وهم دارو از بافت ها و اعضای دیگر بدن عبور نکند.

مزایای این تکنیک:

  • مشکلات موضعی را،بدوندرگیر کردن کل بدن ،بصورت موضعی درمان می کند.
  • دارو بطور مستقیم و سریع  و به میزان کافی به بافت تحت درمان تحویل می شود.
  • میزان داروی ورودی به بدن ،در مقایسه با تجویز های خوراکی وتزریقی،جزیی و بسیار ناچیز است بنابراین روشی اقتصادی ،به صرفه و کم عارضه است.
  • داروها از دستگاه گوارش و کبد عبور نمی کنند لذا بروز عوارض جانبی سیستمیک تقریبا منتفی است .

نامگذاری مزوتراپی:

برخی منابع معتقدند چون در اوایل توسعه این روش ،اغلب داروهای مزوتراپی در لایه های میانی پوست ،یعنی مزودرم ،تزریق می شدند لذا این تکنیک به تدریج نام مزوتراپی را به خود گرفته است. منابع دیگر نوشته اند با نظر به اینکه مزودرم یکی از سه لایه اولیه جنینی است که بعدا به بافت های همبند،عضلات و سیستم گردش خون گسترش می یابد،دکتر میشل پیستور (بنیانگذار روش مزوتراپی )معتقد بود تمام بافت هایی را که منشا آنها مزودرم است ،می توان به این روش درمان کرد و لذا نام جهانی مزوتراپی را برای این تکنیک مناسب دانست.

این روش (تکنیک مزوتراپی ) به دلیل پاسخ دهی بسیار سریع تر آن نسبت به دیگر روش ها ی درمانی و همچنین کم بودن عوارض آن به دلیل مصرف مقادیر بسیار ناچیز دارو و اثرات کاملا موضعی ،در سال های اخیر مورد استقبال روز افزون مردم و پزشکان قرار گرفته است.