پیلینگ چیست؟

پیلینگ چیست؟
پیلینگ چیست؟

 

پیلینگ چیست؟

پیلینگ یا همون لایه برداری به عملی گفته می شود که لایه سطحی پوست به روش های مختلف برداشته شود. مواردی که لایه برداری انجام می گیرد:

  • وجود جوش صورت و از بین بردن اسکار های باقیمانده از جوش
  • وجود لک صورت یا ملاسما
  • وجود کک ومک یا فرکل
  • وجود هر نوع اسکار از قبیل سوختگی ، باقیمانده هر نوع ضایعه در صورت 
  • وجود انواعی از لک و باقیمانده از التهاب قبلی

روش های پیلینگ :

  1. لایه برداری شیمیایی : که به وسیله مواد  شیمیایی که عمدتا از اسید با درصد های متفاوت است انجام می گیرد. معمولا ازالفا هیدروکسی اسید (AHA ) ،تری کلرو استیک اسید (TCA) و فنل با درصد های متفاوت استفاده میشود.
  2. لایه برداری مکانیکی : به وسیله ابزارهای تراشنده لایه سطحی پوست را می تراشند مثل درم ابریژن
  3. لایه برداری به روش لیزر : معمولا از لیزر CO2 برای این روش استفاده می شود .