درمان چاقی با مزوتراپی

درمان چاقی با مزوتراپی
درمان چاقی با مزوتراپی

چاقی و مزوتراپی

امروزه چاقی مشکل اساسی زیبایی و تناسب اندام برای عموم مردم بویژه زنان  می باشد. به همین دلیل روش ها و تجهیزات درمانهای رفع چاقی هر روز توسعه بیشتری میابند و مخاطبین گوناگونی را به کلینیک های زیبایی می کشانند.مزوتراپی یکی از این روش هاست که با تکیه بر اثرات فیزیولوژیک داروهای معین ،تکنیک های تزریق ،پروتکل ها و تجربیات کلینیکی کسب شده مدعی درمان چاقی بعنوان مکملی مناسب برای ارتقا کیفی نتایج درمانی همگام با سایر درمانها می باشد .

تعریف چاقی

چاقی عبارت است از افزایش وزن همراه با تجمع چربی،بدون درد و ناهمواری سطح پوست ،در نواحی مختلف بدن (بویژه در ناحیه شکم )،که در هر دو جنس بصورت یکسان بروز می کند و معمولا با رعایت رژیم غذایی قابل اصلاح است. مشخصه اصلی تجمع موضعی چربی ها و نیز تفاوت اساسی آن با سلولیت ، برقرار بودن جریان طبیعی خون و لنف در موضع انباشتگی چربی هاست .

روش های گوناگون تهاجمی مانند جراحی و لیپولیز و نیزروش های غیر تهاجمی مانند رژیم درمانی و ورزش،برای کاهش چربیهای انباشته شده در نواحی مختلف بدن استفاده می شوند. روش های  تهاجمی به خارج  کردن مستقیم  چربی از موضع درگیر و روش های غیر تهاجمی به کاهش  مصرف چربی ها توسط فرد و کمک به افزایش  تجزیه ومصرف چر بی های انباشته شده ،طی  فرایند متابولیسم  طبیعی بدن ، تکیه دارند. مزولیپولیز که در کلینیک  صنم انجام می شود ،روشی غیر تهاجمی است که ،با تزریق موضعی داروهای لیپوماتیک در نواحی تجمع چربیها ،به فرایند تجزیه ،مصرف و دفع چربیها ی انباشته شده بدن کمک می کند.همانند سایر درمان های موثر بر چاقی مزوتراپی

نیزبا تکیه بر اثرات فیزیولوژِیک داروهای لیپولیتیک ،منجر به کاهش لیپیدهای ذخیره شده  در بدن می شود.