پوست ومزوتراپی

پوست ومزوتراپی
پوست ومزوتراپی

مزوتراپی و پوست

باور همگانی این موضوع را نادیده می گیرد که پوست نیز ارگانی مانند ارگانهای دیگر است و مثل آنها نیاز به مراقبت دارد و مانند دیگر ارگان ها ،ممکن است بیمار شود.همین فقدان دانش عمومی ،موجب می شود گاهی مراقبت یک فرد از پوست خود ،خود بینی یا عملی بیهوده تلقی گردد.هر چند پوست بعنوان یک ارگان سطحی ،در دسترس و قابل مشاهده بنظر می رسد ولی درمان آن آسان نیست .زیرا تحویل دارو از سطح پوست معمولا به وسیله لایه شاخی و سفت پوست ،که از ورود آب و دیگر مواد شیمیایی جلوگیری میکند ،مهار می شود.داروهای خوراکی و تزریقی نیز نمی توانند ،بدون عبور واثرگذاری روی اعضای دیگر ،مستقیما به لایه های سطحی پوست تحویل شوند.به همین دلیل مزوتراپی راهی برای تحویل مستقیم دارو به پوست است.

روش های اجرای مزوتراپی

  • روش دستی 

این روش به تجهیزات خاصی نیاز ندارد .تنها وسیله مورد نیاز در این روش ،سر سوزن هایی با طول و قطر خاص ،ویژه درمانهای مزوتراپی است . ولی با توجه به اینکه بطور مثالتقسیم یک میلیمتر دارو به صد قسمت مساوی و تزریق یک صدم میلی لیتر از آن در هر تزریق،در صد نقطه از پوست ،با عمق و فواصل برابر،بسیار دشوار و وقت گیر است،بنابراین روش دستی برای بیمار درد ناک تر بوده و عوارضی مثل کبودی و هماتوم شایع تر است.به همین دلیل مزوتراپیست ها ترجیح می دهند از روش دوم یا مزوگان استفاده کنند.

  • روش مزوگان

مزوگان یا تفنگ مزوتراپی دستگاهی برای تزریق اتوماتیک داروهای مزوتراپی،با عمق و میزان دقیق و سرعت بالادر پوست است که موجب سهولت انجام تزریقات وارتقا کیفی نتایج درمان می شود.

اقدامات بعد از درمان

  • ماساژ فوری موضع درمان بعد از مزوتراپی
  • استفاده از ICE PACK پس از پایان تزریقات
  • پرهیز از شنا کردن ،حمام داغ و استفاده از شوینده هابه مدت 8 ساعت
  • اجتناب از شستشوی موضع با شوینده ها تا 24 ساعت بعد از درمان 
  • پرهیز از آفتاب، برنزه کردن ،پیلینگ شیمیایی،الکترولیزو میکرودرم حداقل به مدت یک هفته