میکرودرم

میکرودرم
میکرودرم

میکرودرم

 روشی است که در آن با استفاده از دستگاه خاص نوعی کریستال بسیار ظریف از جنس اکسید آلومینیوم با فشار تنظیم شده ای با سطع پوست در تماس قرار موست می ی گیرد . و تراش بسیار سطحی در لایه های فوقانی شاخی پوست ایجاد می کند .در ضمن یم مکش نیز روی پوست انجام می شود که باعث جمع شدن کریستال ها از سطح پوست و همچنین بهتر شدن جریان خون به منطقه و فعال شدن سلول های فیبر و بلاست و در نتیجه موجب ترمیم و طراوت پشود .