کلمه کلیدی: ریزش مو

جنبه های روانی طاسی

جنبه های روانی طاسی

طاسی مردانه (هورمونی )یکی از مشکلات شایع در درماتولوژی می باشد که تاثیرات روانشناختی...